Fijołek Remigiusz

Komitet: KWW Nasz Borzęcin

Okręg Wyborczy: OW Borzęcin Duży

Szanowni Państwo
Cztery lata temu powierzyliście mi mandat Radnego Gminy Stare Babice z okręgu Borzęcin Duży. Wyróżnienie to przyjąłem, jako wyraz zaufania i zobowiązania do solidnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dziś mogę powiedzieć, że była to ciężka, ale i satysfakcjonująca praca. Poza standardowymi obowiązkami, jakie należą do radnych, inicjowałem i uczestniczyłem w wielu ciekawych przedsięwzięciach, między innymi:
– organizacja kina plenerowego,
– wianków,
– dnia pieczonego ziemniaka
– mistrzostwa Borzęcina FIFA, Xbox
– działania na rzecz OSP (zakup nowego samochodu, doposażenie)
– działania na dokończenie budowy Strażnicy,
– budowa parkingu i dojścia na pl. Chopina
– modernizacja Parkingu przy szkole
– Ustawienie Paczkomatu
– modernizacja ulic
– Kosmowskiej
– Poprzecznej
– Sobieskiego
– rozbudowa placu zabaw dla dzieci
– budowa siłowni plenerowej
– czy zagospodarowanie drugiego stawu w Borzęcinie
– Podjąłem działania w kwestii pozyskania środków finansowych na zakup dodatkowego kompletu książek dla klas od 1 do 3.
Organizowałem, spotkania integracyjne dla mieszkańców, w tym dla najmłodszych -współorganizowałem malowanie bombek choinkowych, zorganizowałem ustawienie Choinki Bożonarodzeniowej.
Szanowni mieszkańcy! Sytuacja, jaka panuje w naszej miejscowości nie jest zła, ale mogłaby być jeszcze lepsza. Wiele rzeczy wymaga poprawy, inne trzeba całkowicie zmienić, a wtedy życie w naszym pięknym Borzęcinie będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Aby tak się stało powinniśmy wszyscy wspólnie zaangażować się w pracę na rzecz Borzęcina i całej Gminy. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, aby każdemu w naszej miejscowości żyło się jak najlepiej. Sądzę, że w wielu sprawach nasze, poglądy i pomysły na rozwiązywanie problemów Naszego Borzęcina będą zgodne.
-Obecnie dostrzegam pilną potrzebę kolejnych działań jak np. budowa chodników na ul. Spacerowej. – Rozbudowa monitoringu w centrum Borzęcina, doświetlenie przejść dla pieszych, co poprawiłoby bezpieczeństwo zwłaszcza naszych dzieci.

Mój program wyborczy

1. Modernizacje dróg: Ul. Spacerowej, Trakt Królewski, Wodnisko, Krańcowa czy Warszawska BIS
2. Budowę przedszkola i żłobka w Borzęcinie, co spowoduje powiększenie bazy szkół podstawowych i przedszkoli.
3. Kontynuację budowy chodnika ul. Kosmowskiej
4. Rozbudowę monitoringu
5. Integrację mieszkańców
6. Doświetlenie przejść dla pieszych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment