OW Koczargi Nowe, Koczargi Nowe-Bugaj, Zielonki Wieś

Punkt głosowania:

Szkoła Podstawowa,
ul. Akacjowa 12 Koczargi Stare

Numer okręgu: 10

Wyborców: 921

Kandydaci na Radnych w okręgu Koczargi Nowe, Zielonki Wieś